Świat podlega nieustannym zmianom. Jeśli firma ma się rozwijać musi aktywnie uczestniczyć w tych zmianach, rozumieć trendy i czynniki, które będą determinowały wszystkie jej działania w przyszłości. Tak staramy się postępować.