Mając świadomość faktu, że rozwój firmy zależy od zadowolenia naszych Klientów firma Proinwest Damian Kuraś stara się podnosić jakość oferowanych przez nas usług. Nieustannie pracujemy nad utrzymaniem wysokiej jakości naszych produktów. Stale poszerzamy asortyment, udoskonalamy Obsługę Klienta mając również na względzie poprawę efektywności ekonomicznej. Realizujemy politykę jakości min. poprzez regularne audity procesów zarządzania oraz nadzór procesu produkcji oraz sprzedaży i dystrybucji. Jednocześnie wszyscy partnerzy oraz współpracownicy firmy Proinwest zobowiązani są do przestrzegania zasad Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością. Mamy nadzieję, że podjęte przez zarząd firmy kroki pozwolą sprostać nowym wyzwaniom stawianym przez rynek jednocześnie nie tracąc z oczu zaspokajania potrzeb nowych oraz stałych klientów.

https://www.linkedin.com/company/proinwest-katowice/