Rok do roku 4 grudnia w dzień obchodów św. Barbary patronki górników dobrej śmierci i trudnej pracy górnicza orkiestra dęta kopalni „Wieczorek” już o godz. 6 rano gra koncert na Nikiszowcu dzielnicy Katowic. Dlaczego akurat tutaj? Dlatego, że Nikiszowiec został zbudowany w XIX wieku jako osiedle dla górników pracujących w śląskich kopalniach.

W ramach obchodów święta odprawiana jest msza św. w intencji wszystkich pracujących w kopalniach. Z tradycji świeckich organizowane są tzw. karczmy piwne oraz tzw. babskie combry.

Firma Proinwest mająca swą siedzibę w Katowicach i prowadząca swą działalność na śląsku z okazji dnia św. Barbary składa serdeczne życzenia najbardziej licznej grupie zawodowej naszego województwa.

Oby robota było lżejszo,
Oby pinydzy boło wincy,
Oby zdrowie Wom dopisało,
I oby Barbara nad Wami czuwała…
Szczynsc Boże Wszyskim górnikom i ich rodzinom

🙂