Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Dziedzictwo kulturowe Europy to nie tylko literatura, sztuka czy rzemiosło artystyczne to także sztuka kulinarna, sztuka filmowa czy wokalna. To zbiorowa pamięć europejczyków, która łączy Nas wszystkich. Jak powiedział Tibor Navracsics, Komisarz UE „ Dziedzictwo kulturowe to nie tylko spuścizna przeszłości, ale również bogactwo na przyszłość”. Dziedzictwo kulturowe to nie tylko integracja społeczna lecz także ważna gałąź gospodarki i rynku turystycznego. Szacuje się bowiem, że na terenie UE ponad 300 tysięcy osób zatrudnionych jest w sektorze kulturalnym a ponad 7 milionów miejsc pracy związanych jest pośrednio z tym obszarem.

Rok 2018 będzie podkreślał znaczenie kultury europejskiej zarówno w ramach samej Unii jak i poza jej granicami.

Firma Proinwest Katowice w planowanych na 2018 rok publikacjach i książkach będzie starać się nawiązywać do powyższego podkreślając polskie tradycje literackie oraz akcentując zagadnienia historii naszego kraju – nie tylko współczesnej.

Osoby zainteresowane – zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.