Sejm ustanowił rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uchwale czytamy

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. To dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin.”

Rok 2018 to również setna rocznica przyznania Polkom praw wyborczych. Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego został podpisany 28 listopada 1918 r. przez Józefa Piłsudskiego. Zgodnie z nim wyborcą stał się każdy obywatel państwa, bez względu na płeć. Do Sejmu mogli być wybierani wszyscy obywatele (mężczyźni i kobiety) mający czynne prawo wyborcze.

Patronami roku 2018 zostali wybrani:

  • Irena Sendlerowa wybitna polska działaczka społeczna uhonorowana medalem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata i Orderem Orła Białego. W czasie II wojny światowej będąc kierowniczką referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota” przyczyniła się do ocalenia z Holokaustu około 2 500 żydowskich dzieci.
  • Zbigniew Herbert, który jak napisano w uchwale w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła.”

W swych planach wydawniczych na rok 2018 firma Proinwest Katowice uwzględniła powyższe jubileusze wpisując się tym samym w ich upamiętnienie.