Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) analizuje długości czasu pracy w państwach całego świata. Według rankingu, który obejmował 35 państw w 2016 roku Polska uplasowała się na siódmym miejscu wśród najbardziej zapracowanych narodów.

Prym wiodą Meksykanie jak również Kostarykanie, mieszkańcy Korei Południowej i Grecy.

Z kolei najmniej czasu w pracy spędzają Niemcy, Duńczycy, Norwegowie oraz Holendrzy.

Czy jednak długi czas spędzony w pracy oznacza większą wydajność? Niestety nie. Naród, który pracuje najmniej (Niemcy) osiąga równocześnie najwyższe wskaźniki efektywności. Poniekąd można uznać, iż długi czas pracy jest odwrotnie proporcjonalny do wydajności. Wskazują na to badania podczas których okazało się, iż 75 proc. badanych menadżerów pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie a prawie połowa z nich (45 proc) zabiera dodatkowo pracę do domu. Jak pokazuje raport „Praca,moc, energia w polskich firmach” aż 60 proc. pracowników odczuwa zmęczenie każdego dnia, a ponad 30 proc. śpi mniej niż 6 godzin na dobę. Efektem tych zjawisk jest chroniczne zmęczenie, brak snu i odpoczynku w kontekście długofalowym, które to czynniki w połączeniu z chronicznym stresem powodują spadek wydajności.

Firma Proinwest mając na względzie dobro naszych współpracowników zwraca szczególną uwagę na powyższe aspekty. Promujemy efektywność a nie spędzanie czasu w firmie. Stawiamy na zdrowy styl życia, większą uważność siebie oraz właściwe zarządzanie swoją energią w wykonywaniu powierzonych zadań. Naszym priorytetem są szczęśliwi i zadowoleni ludzie.