Akademia Szwedzka ogłosiła, że w roku 2018 nie zostanie przyznana literacka Nagroda Nobla. Jako powód podano „zmniejszenie zaufania publicznego do Akademii” oraz próbę ratowania reputacji tej instytucji. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy od 75 lat.

Ustanowiona testamentem Alfreda Nobla z roku 1895 nagroda przyznawana jest od 1901r. Jej twórca za organ przyznający wybrał Akademię Szwedzką, założoną przez króla Gustawa III w 1786r. W jej skład wchodzi 18 członków: pisarze, filolodzy, poeci i historycy, którzy pełnią swą funkcję dożywotnio, natomiast bezpośrednio nad wyborem laureata pracuje tzw. Komitet Noblowski wybrany spośród członków Akademii.

Obecny kryzys tej instytucji związany jest z ubiegłorocznym skandalem dotyczącym męża jednej z członkiń Akademii – Katariny Frostenson, który został oskarżony o przestępstwa seksualne, oraz przekazywanie poufnych informacji dotyczących przyznawania Nagrody Nobla. Prowadzone w tej sprawie śledztwo wykazało także, że w Akademii dochodziło do konfliktu interesów podczas przydzielania dotacji. W związku ze skandalami część członków odeszła z Akademii w tym pisarka Sara Stridsberg w wyniku czego pozostało tylko 10 osób.

W próbę odbudowy wizerunku Akademii Szweckiej włączył się król Szwecji Karol XVI Gustaw, który zaproponował by zmienić jej status i wprowadzić możliwość uzupełniania składu członkowskiego odchodząc od obowiązującej zasady ustanawiania następcy jedynie po śmierci jednego z członków.

Źródło PAP