Właścicielem oraz administratorem strony jest firma

Proinwest Damian Kuraś

Katowice 40-091

ul. Piotra Skargi 8.

Cała zawartość niniejszej strony oraz treści na niej umieszczane podlegają ochronie praw autorskich zgodnie z jednolitym tekstem ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666), z uwzględnieniem późniejszych zmian (19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. poz. 1333), oraz 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Administrator strony, nie udziela gwarancji odnośnie aktualności treści oraz innych informacji zawartych na stronie.