W dzień św. Barbary nie tylko Katowice świętują lecz cały Śląsk.

Rok do roku 4 grudnia w dzień obchodów św. Barbary patronki górników dobrej śmierci i trudnej pracy górnicza orkiestra dęta kopalni „Wieczorek” już o godz. 6 rano gra koncert na Nikiszowcu dzielnicy Katowic. Dlaczego akurat tutaj? Dlatego, że Nikiszowiec został zbudowany w XIX wieku jako osiedle dla górników pracujących w śląskich kopalniach. W ramach obchodów święta odprawiana jest msza św. w intencji wszystkich pracujących w kopalniach. Z tradycji świeckich organizowane…

Read More