By znaleźć pracę marzeń, wcale nie trzeba jechać do Australii czy Oceanii. Polska staje się krajem, gdzie firmy zaczynają dbać o kulturę organizacyjną. Promują ustawiczne uczenie się, nabywanie nowych umiejętności, otwartość oraz innowacyjność. Szeroko rozumiane dobro pracownika stawiają na pierwszym miejscu.

Każdego roku ogłasza się zwycięzców rankingów Najlepszy Pracodawca Roku, czy też Najlepsze miejsce do pracy w Polsce. Zwycięzcy rankingów nie tylko oferują dobre warunki finansowe dla osób zatrudnionych lecz podejmują nietypowe, ale ważne inicjatywy, które mają za zadanie poprawę środowiska pracy oraz większą integrację pracowników z firmą. Do przeszłości odchodzą typowe „wyjazdy integracyjne”. Obecnie firmy oferują wspólne gotowanie, wyjazdy sportowe i fitness (np. wyjazd na narty), czy tzw. dni aktywności czyli czas podczas którego pracownik może poświęcić się dowolnie wybranej aktywności rozwojowej (szkolenia, targi branżowe).

Firmy coraz bardziej stawiają na komfort pracy. W wielu biurach pojawiają się pokoje ciszy i relaksu, pokoje audio-wideo a dla świeżo upieczonych rodziców pokoje do pracy z dzieckiem. Ponieważ zdrowy styl życia jest w cenie pracownicy otrzymują dodatkowe godziny, które przeznaczają na aktywność fizyczną. Godziny te są wliczane do czasu pracy. Prowadzane są działania mające na celu promocję właściwych zachowań prozdrowotnych tj. rzucanie palenia, profilaktyka antynowotworowa. Pracownicy mają do dyspozycji dni pełnopłatnego urlopu z przeznaczeniem na inicjatywy obywatelskie i wolontariackie.

Co ciekawe spora liczba osób szukających pracy jako główne wymagania stawia na pierwszym miejscu nie tylko kwestie finansowe i dobre perspektywy przyszłej kariery, lecz równie często równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym (work-life-balance). Możliwość łączenia życia zawodowego z rodzinnym jest obecnie głównym czynnikiem decydującym o chęci podjęcia pracy w danej firmie dla ponad 50% osób wchodzących na rynek pracy.

Firma Proinwest Katowice już od dawna proponuje swym współpracownikom udogodnienia dotyczące czasu spędzanego w firmie, formy realizacji powierzonych zadań czy też modyfikacji zakresu kompetencji. Do tego bardzo dobre warunki finansowe, dbałość o właściwą atmosferę i relacje międzyludzkie – czego chcieć więcej?.

Jeśli więc szukasz dobrego miejsca do rozwijania ścieżki swej kariery – zgłoś się do Nas.