Od maja zeszłego roku uległy zmianie przepisy mówiące, że kobieta ciężarna może przepracować przy monitorze maksymalnie cztery godziny na dobę. Obecnie czas ten wynosi 8 godzin (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017r.w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią) .
Co jednak ważne jednorazowa długość czasu spędzona przez kobietę ciężarną przed monitorem komputera nie może przekraczać 50 minut. Po tym czasie przysługuje jej min. 10 minutowa przerwa. W praktyce więc wydłużenie czasu pracy wyniosło 2 godziny zegarowe (z wyłączeniem przerw). Wprowadzone zmiany uzasadniono tym, iż w wielu przypadkach praca jest wykonywana wyłącznie przy użyciu komputera z jednej strony z drugiej natomiast już od dłuższego czasu podważano istnienie problemu szkodliwości samych monitorów ekranowych gdy równolegle prawie każdy obywatel jest zewsząd otoczony elektroniką, z której korzysta nie tylko w pracy lecz również poza nią (np. smartfon, tablet).
Jako argument ponoszono też fakt większej szkodliwości dla zdrowia długotrwałej pracy w niezmiennej pozycji ciała (duże obciążenie okładu szkieletowo -mięśniowego). Dlatego też zdaniem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy zmiana nie przyniesie pogorszenia warunków pracy kobiet.