Polskie kobiety w biznesie.

Choć tylko w 8% przypadków prezesami zarządu polskich firm są kobiety to można śmiało stwierdzić, że Polska pozostaje liderem równouprawnienia w regionie. Ponad 34% wyższej kadry kierowniczej stanowią kobiety. Zaledwie 7% przedsiębiorstw nie obsadza wysokich stanowisk przedstawicielami płci pięknej. Jak wynika z najnowszego raportu przeprowadzonego przez Grant Thornton „Women in Business” wynik jaki został osiągnięty w naszym kraju przewyższa średnią w Unii Europejskiej a nawet średnią światową. Dla porównania najmniejszy…

Read More

Ciąża a praca przy komputerze

Od maja zeszłego roku uległy zmianie przepisy mówiące, że kobieta ciężarna może przepracować przy monitorze maksymalnie cztery godziny na dobę. Obecnie czas ten wynosi 8 godzin (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017r.w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią) . Co jednak ważne jednorazowa długość czasu spędzona przez kobietę ciężarną przed monitorem komputera nie może przekraczać 50 minut.…

Read More