Choć tylko w 8% przypadków prezesami zarządu polskich firm są kobiety to można śmiało stwierdzić, że Polska pozostaje liderem równouprawnienia w regionie. Ponad 34% wyższej kadry kierowniczej stanowią kobiety. Zaledwie 7% przedsiębiorstw nie obsadza wysokich stanowisk przedstawicielami płci pięknej.

Jak wynika z najnowszego raportu przeprowadzonego przez Grant Thornton „Women in Business” wynik jaki został osiągnięty w naszym kraju przewyższa średnią w Unii Europejskiej a nawet średnią światową. Dla porównania najmniejszy udział kobiet w biznesie odnotowano w Japonii (zaledwie 5%) oraz Australii (15%). Największy w krajach Azji Południowo-wschodniej (47% Filipiny, 43% Indonezja, 42% Tajlandia). Można śmiało powiedzieć, iż polski biznes jest sfeminizowany a polki są coraz bardziej aktywne zawodowo. Sytuację tę kształtują pracodawcy, gdyż to właśnie oni są odpowiedzialni za wdrażanie polityki równouprawnienia płci oraz kulturę organizacji jaką tworzą. Jak pokazują badania najbardziej powszechną polityką stosowaną przez polskie firmy jest podejmowanie działań pomagających kobietom godzić pracę zawodową z macierzyństwem, takich jak poprzez możliwość pracy na część etatu (80% firm) oraz możliwość elastycznych godzin pracy, czy pracy zdalnej. Dodatkowo okazało się, iż wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej.

Jakie działania nie są mile widziane przez polskie firmy? Są to parytety, uzależnianie płac zarządu od osiągania wskaźników w polityce równości płci czy też publikowanie danych dotyczących równości płci w firmie. Powyższe narzędzia stosuje jedynie 4% pracodawców jednocześnie wskazując, iż to sam biznes a nie rząd powinien regulować zwiększanie równości płci w miejscu pracy (ponad 50% respondentów). Nie jest w tym nic dziwnego iż pracodawcy dążą i realizują politykę równości płci gdyż działają w swoim interesie przyciągając tym pracowników do swej firmy. Dodatkowo zyskują:

  • wizerunek firmy przyjaznej zatrudnionym pracownikom;
  • większy poziom zaangażowania pracowników i ich retencję;
  • stają się wzorem dla innych jednostek w zakresie wyznaczania standardów i zarządzania różnorodnością;
  • lepsze wyniki finansowe jako skutek większego wykorzystania potencjału posiadanych zasobów ludzkich;

Firma Proinwest może poszczycić się wyjątkowo wysokimi wskaźnikami w kontekście powyższych badań. Ponad 90% naszej kadry kierowniczej stanowią kobiety a pozostałe powyżej poruszane aspekty polityki równouprawnienia płci są od dawna wpisane w długofalową politykę rozwoju firmy.

Opracowano na podstawie badania „Women in Business 2018” przez GrantThornton

http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2018/03/Kobiety-w-biznesie-2018-raport-Grant-Thornton-1.pdf