Nie (bezpieczne) zabawki dla dzieci.

Pod koniec 2016 r. Polska zainicjowała opracowanie założeń wspólnej akcji kontrolnej dotyczącej zabawek sprowadzanych spoza krajów Unii Europejskiej. Wynik tej akcji to 30 tysięcy zniszczonych zabawek i ponad 700 tysięcy, których skład został zakwestionowany. Łącznie przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) wraz z służbami celnymi sprawdzili ponad 1.5 miliona zabawek pod kątem zawartości szkodliwych substancji takich jak ftalany. Ftalany to związki, których stężenie wyższe niż 0.1% może być niebezpieczne…

Read More