Pod koniec 2016 r. Polska zainicjowała opracowanie założeń wspólnej akcji kontrolnej dotyczącej zabawek sprowadzanych spoza krajów Unii Europejskiej. Wynik tej akcji to 30 tysięcy zniszczonych zabawek i ponad 700 tysięcy, których skład został zakwestionowany. Łącznie przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) wraz z służbami celnymi sprawdzili ponad 1.5 miliona zabawek pod kątem zawartości szkodliwych substancji takich jak ftalany. Ftalany to związki, których stężenie wyższe niż 0.1% może być niebezpieczne dla zdrowia. Podowują one uszkodzenie narządów wewnętrznych tj. nerki, wątroba, są odpowiedzialne za zaburzenia płodności oraz prosecy nowotworowe. Największe prawdopodobieństwo wykrycia ftalanów dotyczy zabawek wykonanych w całości z PCW (polichlorku winylu). PCW jako tworzywo nie posiada charakterystycznego zapachu, nie ma konkretnego koloru, tak więc konsument nie jest w stanie organoleptycznie stwierdzić, czy i w jakim stężeniu produkt wykonany z PCW jest produktem niebezpiecznym. Ponieważ ftalany są używane do zmiękczania innych tworzyw sztucznych znajdziemy je w miękkich, plastikowych zabawkach: zwierzątkach do kąpieli, lalkach, piłkach, gryzakach, grzechotkach, figurkach np. koniki itp.

W sumie w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK w Łodzi. zostało przebadanych 55 próbek. W ponad połowie z nich normy zawartości ftalanów były przekroczone nawet kilkaset razy. Wszystkie produkty pochodziły z Chin.

Jeśli ważne jest dla Ciebie zdrowie i życie Twego dziecka, unikaj zabawek i innych produktów pochodzących z Chin. Wybieraj te wykonane z materiałów naturalnych (np. drewno) a nie plastiku. Wprawdzie książka to nie zabawka, jednak jako rodzic i konsument staraj się wybierać te drukowane w Polsce lub krajach UE, których proces produkcji jest znany a użyte półprodukty i substancje nie stanowią zagrożenia dla Ciebie i Twoich bliskich, szczególnie dzieci.

Firma Proinwest od samego początku stawia na jakość i bezpieczeństwo swoich produktów dlatego też proces druku podlega pełnej kontroli z Naszej strony – również pod kątem technologicznym.