Praca w Polsce atrakcyjna dla obywateli Ukrainy.

Szacuje się, iż do końca 2018 roku będzie w naszym kraju pracować około 3 milionów Ukraińców. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zeszłym roku zostało wydanych 234 tys. zezwoleń na zatrudnienie obcokrajowców z czego ponad 82% dotyczy obywateli Ukrainy. Z kolei dane GUSu pokazują, że najwięcej oświadczeń o zamiarze zatrudnienia naszych wschodnich sąsiadów dotyczyło usług administrowania wraz z działalnością wspierającą. Na drugim miejscu uplasowało się rolnictwo, leśnictwo i…

Read More