Znikające książki – znikający zawód bibliotekarza.

Eksperci przewidują, że bibliotekarz podobnie jak sprzedawca, czy doradca klienta mogą już niebawem zniknąć z listy zawodów. Jak ocenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do roku 2020 najbardziej poszukiwani będą specjaliści, głównie branży IT oraz telekomunikacji, energetyki, biotechnologii i nanotechnologii. Lekarze również nie będą narzekać na brak miejsc do pracy, co niestety nie będzie dotyczyć osób pracujących fizycznie w branżach takich jak: górnictwo, rolnictwo, czy produkcja. Tutaj zastąpią je maszyny a zatem zawody oparte jedynie na…

Read More

12 czerwca Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy w 2002 roku. Celem jest zwalczanie procederu wyzysku dzieci. UNICEF szacuje, iż obecnie na całym świecie pracuje 168 mln. dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Mali pracownicy zatrudniani są w przemyśle odzieżowym (tkalnie, szwalnie), rolniczym, spożywczym, elektronicznym, wydobywczym oraz wykorzystywani do ciężkich prac domowych. Czynnikiem, który zmusza dzieci do pracy jest bieda i życie poniżej skraju ubóstwa jakie dotyka ich…

Read More

Praca w Polsce atrakcyjna dla obywateli Ukrainy.

Szacuje się, iż do końca 2018 roku będzie w naszym kraju pracować około 3 milionów Ukraińców. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zeszłym roku zostało wydanych 234 tys. zezwoleń na zatrudnienie obcokrajowców z czego ponad 82% dotyczy obywateli Ukrainy. Z kolei dane GUSu pokazują, że najwięcej oświadczeń o zamiarze zatrudnienia naszych wschodnich sąsiadów dotyczyło usług administrowania wraz z działalnością wspierającą. Na drugim miejscu uplasowało się rolnictwo, leśnictwo i…

Read More

Unijna reforma pracy delegowanej.

W 2016 roku na terenie Unii Europejskiej pracowało prawie 2,5 miliona pracowników delegowanych czyli osób, które zostały wydelegowane przez swego pracodawcę do realizacji usługi na terenie innego państwa członkowskiego UE. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami za takiego pracownika składki socjalne były odprowadzane na terenie państwa wysyłającego. Co do wynagrodzenia za pracę: otrzymywał on pensję minimalną kraju przyjmującego. Propozycja zmian w tym zakresie zakładała iż po nowelizacji pracownik delegowany miałby otrzymywać…

Read More

Kto skorzysta na zakazie handlu w niedzielę?

Od dziś wchodzi w życie ustawa o zakazie handlu w niedziele. W początkowych miesiącach będą przewidziane dwie niedziele handlowe w miesiącu. W następnych latach tylko jedna a później sklepy nie będą w ogóle czynne w niedziele. Od 1 stycznia 2019 r. będzie to ostatnia niedziela w miesiącu, a od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Za złamanie zakazu grozi kara…

Read More

Pracownik poszukiwany. Raport Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zleciło podobnie jak w latach poprzednich wykonanie badań dotyczących zawodów deficytowych oraz nadwyżkowych w obecnym roku. Według raportu „Barometr zawodów” w roku 2018 nastąpi wzrost branż gdzie obserwowany jest niedobór pracowników. Są to min. Branża budowlana, gastronomiczna, przetwórcza, opieka zdrowotna oraz spedycja i transport. Trudności ze znalezieniem pracowników w powyższych branżach związany jest po stronie pracodawców z niskimi wynagrodzeniami, trudnymi warunkami pracy, oraz konieczność…

Read More

Ciąża a praca przy komputerze

Od maja zeszłego roku uległy zmianie przepisy mówiące, że kobieta ciężarna może przepracować przy monitorze maksymalnie cztery godziny na dobę. Obecnie czas ten wynosi 8 godzin (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017r.w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią) . Co jednak ważne jednorazowa długość czasu spędzona przez kobietę ciężarną przed monitorem komputera nie może przekraczać 50 minut.…

Read More

Polacy pracują dużo co nie znaczy, że efektywnie.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) analizuje długości czasu pracy w państwach całego świata. Według rankingu, który obejmował 35 państw w 2016 roku Polska uplasowała się na siódmym miejscu wśród najbardziej zapracowanych narodów. Prym wiodą Meksykanie jak również Kostarykanie, mieszkańcy Korei Południowej i Grecy. Z kolei najmniej czasu w pracy spędzają Niemcy, Duńczycy, Norwegowie oraz Holendrzy. Czy jednak długi czas spędzony w pracy oznacza większą wydajność? Niestety nie. Naród, który…

Read More

Najlepsza praca gdzie jej szukać?

By znaleźć pracę marzeń, wcale nie trzeba jechać do Australii czy Oceanii. Polska staje się krajem, gdzie firmy zaczynają dbać o kulturę organizacyjną. Promują ustawiczne uczenie się, nabywanie nowych umiejętności, otwartość oraz innowacyjność. Szeroko rozumiane dobro pracownika stawiają na pierwszym miejscu. Każdego roku ogłasza się zwycięzców rankingów Najlepszy Pracodawca Roku, czy też Najlepsze miejsce do pracy w Polsce. Zwycięzcy rankingów nie tylko oferują dobre warunki finansowe dla osób zatrudnionych lecz podejmują…

Read More

(Nie)pracujące mamy.

Statystycznie 4 z 10 Polek w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie szuka pracy. (wdł. danych z raportu „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”Deloitte CE. 2017r.) Problem niewielkiej aktywności zawodowej dotyczy szczególnie kobiet poniżej 24. roku życia oraz tych z grupy 55+. Odsetek pracujących i szukających pracy kobiet zależy od wielu czynników,a zwłaszcza: liczby dzieci w rodzinie (im wyższa, tym niższa aktywność zawodowa kobiet) oraz dyskryminacji…

Read More