2018 – Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Dziedzictwo kulturowe Europy to nie tylko literatura, sztuka czy rzemiosło artystyczne to także sztuka kulinarna, sztuka filmowa czy wokalna. To zbiorowa pamięć europejczyków, która łączy Nas wszystkich. Jak powiedział Tibor Navracsics, Komisarz UE „ Dziedzictwo kulturowe to nie tylko spuścizna przeszłości, ale również bogactwo na przyszłość”. Dziedzictwo kulturowe to nie tylko integracja społeczna lecz także ważna gałąź gospodarki i rynku turystycznego. Szacuje…

Read More