Unijna reforma pracy delegowanej.

W 2016 roku na terenie Unii Europejskiej pracowało prawie 2,5 miliona pracowników delegowanych czyli osób, które zostały wydelegowane przez swego pracodawcę do realizacji usługi na terenie innego państwa członkowskiego UE. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami za takiego pracownika składki socjalne były odprowadzane na terenie państwa wysyłającego. Co do wynagrodzenia za pracę: otrzymywał on pensję minimalną kraju przyjmującego. Propozycja zmian w tym zakresie zakładała iż po nowelizacji pracownik delegowany miałby otrzymywać…

Read More

2018 – Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Dziedzictwo kulturowe Europy to nie tylko literatura, sztuka czy rzemiosło artystyczne to także sztuka kulinarna, sztuka filmowa czy wokalna. To zbiorowa pamięć europejczyków, która łączy Nas wszystkich. Jak powiedział Tibor Navracsics, Komisarz UE „ Dziedzictwo kulturowe to nie tylko spuścizna przeszłości, ale również bogactwo na przyszłość”. Dziedzictwo kulturowe to nie tylko integracja społeczna lecz także ważna gałąź gospodarki i rynku turystycznego. Szacuje…

Read More