W 2016 roku na terenie Unii Europejskiej pracowało prawie 2,5 miliona pracowników delegowanych czyli osób, które zostały wydelegowane przez swego pracodawcę do realizacji usługi na terenie innego państwa członkowskiego UE.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami za takiego pracownika składki socjalne były odprowadzane na terenie państwa wysyłającego. Co do wynagrodzenia za pracę: otrzymywał on pensję minimalną kraju przyjmującego.

Propozycja zmian w tym zakresie zakładała iż po nowelizacji pracownik delegowany miałby otrzymywać wynagrodzenie takie jak pracownik lokalny.

Polska jako kraj generujący największą liczbę pracowników delegowanych od samego początku była przeciwna tej zmianie, twierdząc iż uderzy to znacząco w polskie firmy a w szczególności w sektor transportowy i budowlany.

Ostatecznie porozumienie jakie osiągnięto mówi o maksymalnym czasie pracy delegowanej -12 miesięcy z możliwością przedłużenia o następne 6 miesięcy (tylko określone przypadki). PO upływie roku pracownik delegowany będzie podlegał prawu pracy kraju przyjmującego.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą miały 2 lata na wprowadzenie proponowanej dyrektywy do swoich uregulowań prawnych oraz ujednolicenie innych aktów prawnych.

Nowelizacja musi jeszcze zostać zatwierdzona przez kraje członkowskie Rady Europejskiej.